SunTV
Subscribe 79

SunTV is a channel by Sun Media Group founded in 2012 as SunTV Plus. It is one of the leading channels in Maldives bringing the most updated information.

Created 10 months ago
Qaanoona hilaafah amalu kuraathan balaakah fuluhun nuthibeyne: Azleen SunTV
Thaajuddeen maaraamaaree aa gulhigen hayyaruga huree 15 aharuge kujjeh SunTV
Qaradawi umurah jalah laan misruge courtakun hukumkoffi SunTV
Copa Del Rey: Messi ge penalty naakaamiyaabuve Barcelona ah season ge furathama bali thahammalukuran jehijje SunTV
Thaajuddeen gai hingaadhiya maramaree aai iyye hingaa dhiya maramaree aa gulhumeh neh: Police SunTV
Midhiya mahu 203 massala report kuri iru kudakudhinnaa gulhey 87 massala himeney: Gender SunTV
Forensic heki thahleel kuraane bayaku hoadhumah Faaris ah 7 dhuvas dheefi SunTV
Producer Reehan ge ''Mi hithugaa'' album nerefi SunTV
Ronaldo aa nulai Real Madrid ge kurimagu thasahvareh nukurevey: Zidane SunTV
Uthuru Korea aa dhekolhah dhathikurumuge fiyavalhuthah thanfeezu kurumugai Russia ge ehbaarulun nulibey: Trump SunTV
World Cup Trophy Tour gai beynunkuranee ekamah haassa flight eh! SunTV
Kulhudhuffushi gai ulhey haassa ehee ah beynun vaa meehun nah madam ge dheelathi ehee eh SunTV
50 minutes: Hussain Ameen and Nasreena Idrees from Ministry of Youth and Sports on 17th Jan 2018 SunTV
Aafeshun - 18th January 2018 SunTV
India ge muslimunna dhey Hajj subsidy kandaalaifi. SunTV
Trump ge barudhanun 4-6 KG lui kuran lafaa dheefi. SunTV
Miadhun feshigen visa ah edhi hushahelheynee email medhuveri koh- immigration. SunTV
Fifa world cup trophy tour : Pre show 01 SunTV
:Bis fini nukoh 28 dhuvahah vure ithurah nuvikkeyne kamah kanda alhaifi. SunTV
Kulhudhuffushin madam Fathun ah raanee fenvaruge maruhabaa eh. SunTV