SunTV
Subscribe 87

SunTV is a channel by Sun Media Group founded in 2012 as SunTV Plus. It is one of the leading channels in Maldives bringing the most updated information.

Created 1 year ago
Singapore ge Summit gai Kim aai Trump ehbasvi kankan thanfeezu kuran America thahyaaru vanee. SunTV
India in raajje ah ethere kuraa kaadu ge quota kuda koffi. SunTV
Hukuru Khuuthuba Report. SunTV
WC2018- Shaqiri ge goal aaeku Switzerland in Serbia balikoffi. SunTV
Rakkatherikan dheyne kamah hithaa dhiyumun, dharifulhaa dhurukuree America ah dhiya Guatemala meehegge vaahaka!. SunTV
Bridge ge hurihaa thanbuthakeh anna mahu 9 gai gulhuvaa lanee!. SunTV
Dhakkaane bahanaa eh neh, German ah othy natheejaa nerun. SunTV
World Cup 2018- Hazard akee leader eh, Panama match gaives ekan dhakkaali. SunTV
Trump aai Putin ge summit akah thayyaaru vanee. SunTV
Ilmeehazanaa 22 June 2018 SunTV
Aafeshumeh 23 June 2018 SunTV
Nukulhedhun therikan hunna faraaiy thakah hahguthah kashavaru kohdhinumah emme muhihmee smart city eh - Zeneesha. SunTV
MediaNet 52000 rufiya in joorimana koffi. SunTV
Bollywood- Deepika aai Ranveer ge Kaiveni November 10 gai. SunTV
BPT bayaan husha'halhan jehey sungadi akee anna mahuge 1 vana dhuvas. SunTV
Suvaalakee koba 23 June 2018 SunTV
World Cup 2018- MBappe ge goal in France gadha 16 ah. SunTV
World Cup 2018- 20 aharah fahu Croatia gadha 16 ah, Argentina ah maayoos kan. SunTV
Khuthubaa. 22 June 2018 Friday SunTV
Maguhadhaa gaidheennah feshey musaara eh ge gothugai dhuvaalakah 80 ruffiyaa dheyne- Corrections. SunTV