Qaumee Album 1439 - Hizumathe Kerannau mi gaumaa mi dheenahhtei MNDF
Mariyaad - 24th October 2017 SunTV
Mariyaad - 11th October 2017 (Mooshan) SunTV
Edhurun Song SunTV
Mi hih edhey goi nuvaaney (Vocal: Hamoodh & Raafiyath) Crystal Entertainment
Mi Vaavaru (Vocal: Ibrahim Zaid) Crystal Entertainment
Veyn Thakun Dhin (Vocal: Shalabee & Ashfa) Crystal Entertainment
Boss dheyhaa loabivey (Vocal: Theyravaa and Maain) Crystal Entertainment
Foari eruvi dhivehinge hushahelhumah tharuheebaai thaureef. SunTV
Sagaafee parade aaeku hulhumale' ah ufaaverikan. SunTV
Ramadan Mubarak Mohamed Afrah
Vaahandhaanakun 3 - Indhiraas (Theyravaa) Vaahadhaanakun
Mi hih edhey goi nuvaaney (Vocal: Hamoodh & Raafiyath) Crystal Entertainment
Foari eruvi dhivehinge hushahelhumah tharuheebaai thaureef. SunTV
Eem Nizam - Im Not Giving In Eem Nizam
Eem Nizam - Obsession Eem Nizam
Cristiano Ronaldo Instagram ah dhookollaa komme post akah £310,000 SunTV
Ufuley Gaumu (Harubee) MNDF
Eheree Dhivehi Nishaan SunTV
Dhivehi Sifainge Azum MNDF
Miasafugaa dhemihuryves, Maruvedhaanyves gaumahtakaa MNDF