Midhiya mahu 203 massala report kuri iru kudakudhinnaa gulhey 87 massala himeney: Gender SunTV
Thaajuddeen gai hingaadhiya maramaree aai iyye hingaa dhiya maramaree aa gulhumeh neh: Police SunTV
Copa Del Rey: Messi ge penalty naakaamiyaabuve Barcelona ah season ge furathama bali thahammalukuran jehijje SunTV
Qaradawi umurah jalah laan misruge courtakun hukumkoffi SunTV
Thaajuddeen maaraamaaree aa gulhigen hayyaruga huree 15 aharuge kujjeh SunTV
Qaanoona hilaafah amalu kuraathan balaakah fuluhun nuthibeyne: Azleen SunTV
SunPlay
Yoosay Accident SunTV
Ufandhuvahuge ufaaveri party hithaamaveri janaazaa akah, visnaifi meehakah iburathei! SunTV
Documentary: Hamalaa othee maakurin reyvifai, issege marakee faisaage kulhigandeh SunTV
Dhiriulhumakee Mieeba - Bondhu 2017 SunTV
REPORT: Faariha dharifulhu maraali gothuge hiy dhathi vaahaka doctor ge dhulun SunTV
Dhiriulhumakee Mieeba - MyTV 2017 SunTV
EDITORS PICK
Sun Doctor - Isthashigadu nuravun SunTV
Salaam Dhivehi rajje part 2-- 21 Dec 2017 SunTV
Fahu vaguthu BellerĂ­n jehi goal aaeku ''London Derby'' ah hamahama nimumeh SunTV
Aafeshun - 06th October 2017 SunTV
Fikuru thafaathuvi namaves gaumee maslahathu himaayaikurumah gengulhey visnun ehgoi Gaasim. SunTV
Aafeshumeh 18th november 2017 SunTV
50minutes - MP Ahmed Shiyam and MP Ibrahim Didi (10th Oct 2017) SunTV
Hukurufas Report - Reethiva Ecchehi Bandhukuraane Goi SunTV
Saudi ge dhevana ah enmme mussandi meehaa ves hayyaru kohffi SunTV
Taj Mahal binaa kuree gaumah gadhaaruvi bayaku: India ge verikan kuraa party ge membereh SunTV